Критерії оцінки кредитоспроможності позичальника

Які основні критерії оцінки кредитоспроможності позичальника?

Відповіді (1)

 1. Зоя Миколаївна Тітенко

  Основними критеріями оцінювання кредитоспроможності клієнта є такі:

  • забезпеченість позичальника власними коштами щонайменше на 50% загальної суми витрат, які він здійснює;
  • репутація позичальника (кваліфікація та здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної та платіжної дисципліни);
  • оцінка продукції, яка випускається, наявність замовлень на її реалізацію, характер послуг, що надаються (конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію та послуги, обсяги експорту, ступінь залежності попиту на продукцію від сезонності та ін.);
  • економічна кон’юнктура (перспективи розвитку позичальника, наявність або потенційна можливість джерел для фінансування та капіталовкладень);
  • ринкова кон’юнктура (перспективи розвитку ринку даного товару чи послуги, позиціювання товару чи послуги позичальника, темпи зростання ринку, сезонність та інші фактори, що впливають на його розвиток).

  Також мають бути враховані фактори суб’єктивного характеру:

  • ефективність управління позичальника;
  • ринкова позиція позичальника і його залежність від циклічних та структурних змін в економіці та галузі;
  • професіоналізм керівництва;
  • склад засновників;
  • історія погашення кредиторської заборгованості в минулому.