Управління ризиками в аграрному секторі як передумова стабільного розвитку галузі

  • Надія Миколаївна Давиденко
  • Економіка
  • 08.12.21

Управління ризиками в аграрному секторі як передумова стабільного розвитку галузі

Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Аграрні реформи та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності соціальноекономічних процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють вплив ризиків на аграрний бізнес.

Ризикованість аграрного бізнесу визначають такі основні чинники: сезонний характер виробництва, високий ступінь залежності від кліматичних умов, диспропорції в забезпеченні людства продовольством тощо. У зв’язку з цим побудова ефективної системи управління ризиками перетворюється на важливий елемент макрофінансової стабілізації, і фінансової стратегії підприємств АПК, стає одним із найголовніших чинників забезпечення стійкості галузі та протидії кризовим явищам.

В Україні система ризик-менеджменту на підприємствах АПК розвинена вкрай слабко. При цьому слід говорити як про відсутність цілеспрямованої політики держави у цій сфері, так і про ігнорування проблем управління ризиками самими суб’єктами господарювання АПК. Державна політика фактично обмежується підтримкою аграрного страхування, при цьому ефективність використання фінансових ресурсів надзвичайно низька.