Аудит безперервності діяльності підприємства

 • Наталія Петрівна Кузик
 • Економіка
 • 08.12.21

Аудитор повинен розглянути відповідність використання управлінським персоналом при підготовці фінансових звітів припущення про безперервність діяльності підприємства.

Плануючи та здійснюючи аудиторські процедури, оцінюючи їх результати, аудитор повинен розглянути відповідність використання управлінським персоналом при підготовці фінансових звітів припущення про безперервність діяльності підприємства. Її оцінка є основним принципом підготовки фінансової звітності. На підставі припущення про безперервність діяльності підприємство, як правило, розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у майбутньому і не має наміру, потреби ні ліквідуватися, ні припиняти діяльність чи шукати захисту від кредиторів відповідно до законів або нормативних актів.

З метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності під час складання фінансової звітності, аудитору необхідно сформувати запит до клієнта з наступними рекомендованими питаннями:

 • чи очікує Компанія наступного року значні виплати за позиками?
 • чи порушувалися Компанією умови угоди про позику?
 • чи існують борги або припинення виплати дивідендів?
 • чи з’явилися нові розробки конкурентів, у відповідь на які Компанія не вчинила необхідних дій?
 • чи здатна Компанія вчасно платити кредиторам?
 • чи здатна Компанія вчасно виконувати умови угод про позики?
 • чи підтверджується, що Компанія не може відновити старі основні засоби внаслідок відсутності фінансів?
 • чи є наміри управлінського персоналу ліквідувати суб’єкт господарювання або припинити операції?
 • чи відбулась (або планується) втрата ключового управлінського персоналу без належної зміни?
 • чи відбулась (або прогнозується) втрата основного ринку, основного Клієнта, права привілею або ліцензії?
 • чи виникають проблеми з робочою силою або дефіцит важливих матеріалів?
 • чи відчувається нестача важливих ресурсів?
 • чи відбулася поява дуже успішного конкурента?
 • чи призведуть незавершені судові справи, якщо вони будуть задоволені, до претензій, виконання яких Компанією малоймовірне?
 • чи відбувались зміни у законодавчих чи нормативних актах, які, за очікуванням, негативно вплинуть на Компанію?
 • чи існує неповне страхування ризиків?

У відповідь на зазначені питання щодо фінансового стану Компанії, а також її майбутніх перспектив в умовах політичної та економічної кризи, вищий управлінський персонал або ті, кого наділено найвищими управлінськими повноваженнями, повинні повідомити аудитора чи немає наміру Компанія припиняти або суттєво скорочувати свою фінансово-господарську діяльність протягом найближчих дванадцяти місяців.